Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy giáo Đỗ Mạnh Hà)
 • (Thầy giáo Ngô Văn Chinh)

Điều tra ý kiến

Chào mừng bạn ghé thăm trang Web của trường THCS Tô Hoàng, bạn là ai:
Giáo viên của trường TH
Giáo viên trường khác
Học sinh của trường TH
Học sinh trường khác
Khách ghé thăm

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Tô Hoàng - Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THAM KHẢO BÀI TẬP THỰC HÀNH E GRADE 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Collected from tailieu.vn
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:11' 30-01-2012
  Dung lượng: 121.8 KB
  Số lượt tải: 853
  Số lượt thích: 0 người
  TEST FOR UNIT 1
  I/ Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.
  1, Hello, my name (be) …………… Hoan and this is my family. We (live) …………… in a big city in the South of Vietnam. There (be) …………… four people in my family: my father, my mother, my sister and I. My father (work) …………… in a factory. My mother (teach) …………… English in a secondary school. My sister (study) …………… at the University of Economy. I (go) …………… to a secondary school. We usually (have) …………… lunch and dinner at home. On Sunday evening we sometimes (go) …………… out for dinner. My sister (like) …………… music. She often (go) …………… to the concert at the weekend. My father (watch) …………… TV every night and my mother (do) too.
  2, Lan (not have) …………… many friends in her new school.
  3, Hung (come) …………… from Vinh but he (stay) …………… with his relatives in Ho Chi Minh at the moment.
  4, We (not drive) …………… to work every day. We (go) …………… by bus.
  5, Who you (talk ) …………… to on the phone now, Minh?
  6, Where your new friend (live) Nga?
  She (live) …………… on Hang Bac street.
  7, You (be) …………… in class 7A? No, I (be) …………… in class 7D.
  8, It’s a lovely day. The Sun (shine) and the birds (sing) ……………
  9, What she usually (do) …………… in the evening?
  She usually (play) …………… cards or (watch) …………… TV.
  10, They (have) …………… a party tonight. They (have) …………… sandwiches and (drink) …………… champagne.
  II/ Điền từ thích hợp cho trước vào ô trống để hoàn thành câu.
  Any, far, new, years, from, by, live, in, with, motorbike
  
   Lan is our …………… classmate. She comes …………… Nha Trang. She is …………… class 7A. She is thirteen …………… old. Her parents …………… in Nha Trang. Now, she’s living …………… her aunt and her uncle in HoChiMinh city. Her house is very …………… from school so she usually goes to school …………… bus. Sometimes, her aunt takes her to school by She doesn’t have …………… friends so she feels very sad.
  III/ Điền giới từ thích hợp vào ô trống nếu cần.
  1, I often go to school …………… bus.
  2, Their grandparents live …………… 34 Hang Da street.
  3, Bob and I come …………… the same town but my accent is different …………… his.
  4, At present, John is staying …………… his brother’s family …………… the city center, very far …………… his parents.
  5, Thanh is a newcomer …………… class 7D. She sits …………… …………… my cousin.
  6, We often go to the concert …………… weekends.
  7, Are you free …………… this Sunday …………… 9 o’clock?
  8, I want to send …………… my friend this package.
  9, Daisy gives two stamped envelopes …………… Mary.
  10, The students are waiting …………… their teachers …………… over there.
  11, The weather is usually hot …………… summer.
  IV/ Đặt câu theo mẫu cho trước.
  For example: your house / school / 3 kilometers / go / bike.
  S1: How far is it from your house to school?
  S2: It’s three kilometers.
  S1: How do you go to school?
  S2: I go by bike.
  1, Mrs. Nga’s house / hospital / 10 kilometers / travel / motorbike.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2, your house / university / 400 meter s/ go / walk.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3, Lien and Lan’s house / uncle’s farm / 5 kilometers / cycle.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4, Mrs. Chi’ stown / Ho Chi Minh city / over 1,000 kilometers / there / plane.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5, Mr. Thanh’s house / factory / 16 kilometer s/ car.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  V/ Chọn đáp án thích hợp nhất điền vào ô trống để hoàn thành đoạn văn.
  Minh is our new classmate. He is now living ……………… his brother in Hanoi, but he’s ……………… Bac Giang Town and his parents still ……………… there.
  Minh’s brother’s house is smaller ……………… his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. Our ……………… is in the center of Hanoi, so ……………… is about 8 kilometers from his new house ……………… school. Every day, Minh goes to school ……………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t ……………… many friends in Hanoi. He also ……………… his parents and his
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓