Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy giáo Đỗ Mạnh Hà)
 • (Thầy giáo Ngô Văn Chinh)

Điều tra ý kiến

Chào mừng bạn ghé thăm trang Web của trường THCS Tô Hoàng, bạn là ai:
Giáo viên của trường TH
Giáo viên trường khác
Học sinh của trường TH
Học sinh trường khác
Khách ghé thăm

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Tô Hoàng - Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bave 8: Unit4 lesson 3

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:06' 17-10-2007
  Dung lượng: 16.4 MB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 4 : OUR PAST
  Lesson 3 – Section: Read 1, 2
  Period 22
  Teacher: Le Thi Thanh Quy
  WARMER: Jumbled words
  bamboo
  hundred - section
  one
  What folk tales are these?
  1.
  WARMER: Jumbled words
  The
  Frog
  Prince
  What folk tales are these?
  1.
  2.
  WARMER: Jumbled words
  The
  shoes
  seven-mile
  What folk tales are these?
  1.
  2.
  3.
  WARMER: Jumbled words
  the
  Snow White
  7 Dwarfs
  What folk tales are these?
  1.
  2.
  3.
  4.
  and
  WARMER: Jumbled words
  What folk tales are these?
  1.
  2.
  3.
  4.
  One hundred- section bamboo
  The Frog Prince
  The seven- mile shoes
  Snow White and the 7 Dwarfs
  Unit 4: Our past Section: READ 1& 2
  I. Vocabulary:
  1. cruel ( adj ) : độc ác
  to be cruel to ( so ):độc ác với ai
  2. (to) upset ( so ): ( to ) make ( so ) feel unhappy
  3. ( a ) fairy: nàng tiên
  A fairy has a lot of ...................... powers
  magical
  4. magically ( adv ) : kỳ diệu.
  5. rag ( nu/ nc ): quần áo rách, vải vụn
  6. (to ) fall in love with ( so ): phải lòng ( ai )
  When the Prince saw Tấm, he .......................... fell in love with her.
  immediately
  7. immediately ( adv ): ngay lập tức
  II. Matching
  1. (to) upset
  2. rags
  3. (to) fall in love
  4. magically
  5. immediately
  6. fair
  7. cruel
  a. phải lòng (ai)
  b. nàng tiên
  c. làm (ai) đau khổ
  d. độc ác
  e. kỳ diệu
  f. áo quần rách rưới
  g. ngay lập tức
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  III.True / False Statement Predictions
  A. Little Pea’s father is a rich farmer.
  B. Her father got married again after his wife died.
  C. Her step-mother was beautiful and nice to her.
  D. Little Pea worked hard all day.
  E. Little Pea could go to the festival because her step-mother made her beautiful clothes.
  F. Finally the Prince decided to marry Little Pea.
  poor
  IV. False Statement Corrections
  A. (False) Little Pea’s father is a farmer.
  B. (True)
  C. (False) Her step-mother was
  to her.
  D. (True)
  E. (False) Little Pea could go to the festival because made her beautiful clothes.
  F. (True)
  rich
  beautiful and nice
  cruel
  her step-mother
  a fairy
  V. Gap - Fill
  Little Pea’s father was a ......................
  Little Pea’s mother ...............when she was young.
  Little Pea .......................to do the housework all day after her father got married................
  The Prince wanted to ...........................a girl from Little Pea’s village.
  Stout Nut’s mother did not make.................. ...............for Little Pea.
  The Prince found Little Pea’s ............shoe.


  farmer
  died
  had/ used
  again
  marry/ choose
  new
  clothes
  lost
  VI. Ordering pictures
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  4
  5
  9
  10
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  4
  5
  9
  10
  VII. Retell The Story
  Once a poor farmer ................................
  Unfortunately, her mother .......................
  The farmer ..............................................
  The step – mother was ...........................
  One day, the Prince decided ..................
  Stout Nut’s mother made .......................
  However, a fairy .....................................
  As Little Pea ran ....................................
  When the Prince found ...........................
  Of course the shoe ..................................
  Homework
  Rewrite the story in your exercise notebooks.
  Sb: Answer the questions in Sec. 2 (p.42)
   
  Gửi ý kiến